Nét thẩm mỹ trong tác phẩm: Mục tiêu và thử thách

Nét thẩm mỹ trong tác phẩm: Mục tiêu và thử thách

Phần này trình bày những khía cạnh liên quan tới việc tạo dáng: Nhấn mạnh, nhân cách hóa và một số mẫu thiết kế đặc hiệu cho một số loài cây.
125 lượt xem
Ngôn ngữ của Nghệ thuật

Ngôn ngữ của Nghệ thuật

Tạo dáng thành công một tác phẩm Bonsai là sao?
87 lượt xem
Nền tảng nghệ thuật trong tạo dáng bonsai

Nền tảng nghệ thuật trong tạo dáng bonsai

Thiết kế tạo dáng Bonsai thế nào thì gọi là đạt!
60 lượt xem
Hướng đến việc có thêm nhiều sáng tạo Nghệ thuật

Hướng đến việc có thêm nhiều sáng tạo Nghệ thuật

Trong nghệ thuật có bao nhiêu quy tắc sáng tạo thì cũng có bấy nhiêu cách phá quy tắc nhằm đạt kết quả nghệ thuật.
27 lượt xem
quá trình hình thành tác phẩm linh sam

quá trình hình thành tác phẩm linh sam

Giới thiệu với các Bạn quá trình hình thành một tác phẩm linh sam đẹp của Chú Trần Thắng TPHCM ( 2006 - 2022 )
290 lượt xem
Chú Vũ Hưng phác thảo tương lai cây Duyên tùng (shimpaku)

Chú Vũ Hưng phác thảo tương lai cây Duyên tùng (shimpaku)

Đây là cây Shimpaku ban đầu của bác Lê Xuân- một Việt Kiều tại Mỹ:
88 lượt xem