1. Đối với Khách hàng ở xa, hàng sẽ được gửi tới nhà qua đường bưu điện. 
  2. Sau khi xác nhận mua hàng, Sản phẩm sẽ được đi gửi trong vòng 12 giờ làm việc và Khách Hàng sẽ nhận được phiếu gửi hàng để có thể tra hành trình của hàng hóa 
  3. Thời gian nhận hàng phụ thuộc vào khoảng cách địa lý
  4. Chi phí gửi hàng chúng tôi sẽ báo trước sau đó mới gửi hàng.

 

​​​​​​​