Khi trồng và chăm sóc các cây cảnh Bonsai, điều làm các nghệ nhân tự hào nhất đó chính là tạo được một cây Bonsai có bộ rễ lật lạ, thật đẹp. Dưới đây là một trong những phương pháp tạo bộ rễ đẹp được sưu tầm

Nhận xét