Giao hàngThu tiền (COD) đối với dụng cụ Bonsai:
Là hình thức giao hàng và thu tiền tại nhà. Chúng tôi sẽ uỷ thác cho Viettel Post giao theo đơn hàng quý khách đã đặt và thu hộ khoản tiền sau khi quý khách đã kiểm tra hàng hóa và đồng ý nhận hàng.
Ưu điểm:

  • Hàng hóa của quý khách được vận chuyển an toàn- nhanh chóng.
  • Quý khách có thể quản lý được  lộ trình hàng hóa từ khi gửi đi cho đến khi nhận hàng thông qua https://www.viettelpost.com.vn