Mình xin phép Chú Trần Thắng (TPHCM) lưu lại một số hình ảnh quá trình tạo thành tác phẩm của Chú để AE tham khảo!

Hành trình cho một tác phẩm bonsai ( 2015 - 2022)

Hành trình cho một tác phẩm linh sam bonsai ( 2015 - 2022)

Chuyển dáng phôi hải châu  ( Nếu các Bạn nuôi cây thác đổ từ phôi - trồng vào chậu với dáng thác đổ sẽ mất rất nhiều thời gian, hiệu quả không cao. Cách thức Chú Trần Thắng nuôi phôi thác đổ là trồng đứng cây lên để cây có bộ rễ cám thật khỏe, lượng cành tương ứng. Khi đó mới hạ đổ xuống để tạo dáng)

Chuyển dáng cho tác phẩm linh sam

Nhận xét