Duyên tùng Đài Loan 79

Duyên tùng Đài Loan 79
Duyên tùng Đài Loan 79
Mã đơn hàng : 210
Xuất sứ : Đài Loan
Tình trạng : Liên hệ
Trọng lượng : 4 người bê
Kích thước : Bonsai đại
Giá : 0 vnđ

Duyên tùng Đài Loan 79

Nhận xét

Sản phẩm khác