Triển lãm Yên Tử 03-2018 Phần 1TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_10TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_6TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_7TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_8TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_9TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_2TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_3TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_4TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_5TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_11TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_12TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_13670x445_TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_35670x445_TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_31670x445_TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_33af1670x445_TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_34
Mô tả ảnh

Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật tại Yên Tử- nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật và vinh danh những người làm nghệ thuật.

Hình ảnh do Anh Nguyễn Văn Luân và Anh Dũng Coca chụp và chia sẻ

Nhận xét