Hội thảo triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất - 2011

Hội thảo triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất - 2011

15/01/2018
Đây là triển lãm Bonsai tại Việt Nam lần đầu tiên có thành phần Ban giám khảo 100% là các Nghệ Nhân nước ngoài.
 Triển lãm SVC huyện Phúc Thọ  06_12_2017

 Triển lãm SVC huyện Phúc Thọ  06_12_2017

22/11/2017
Tại Triển lãm Phúc Thọ HN sẽ công nhận Cây Sanh là cây bản địa truyền thống có giá trị văn hoá, kinh tế, nghệ thuật, sức sống mãnh liệt và phổ biến ...